Acrylkurs Animal Print

“Acrylkurs Animal Print”

14. August 2021

Samstag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylbild Horizont

Acrylkurs Horizonte

“Acrylkurs Horizonte und Struktur im Bild”

15.+16. Oktober 2021 (2 Tageskurs)

Samstag 9:00 – 16:30

Freitag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 170 Euro pro Person

Acrylkurs Blütenkelche

“Acrylkurs Blütenkelche”

29. Oktober 2021

Freitag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Akt

“Acrylkurs Akt”

30. Oktober 2021

Samstag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Portrait

“Acrylkurs Portrait”

13. November 2021

Samstag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Akt

“Acrylkurs Akt”

12. November 2021

Freitag: 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Collage

“Acrylkurs Collage”

26. November 2021

Freitag: 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Duo Abstrakt

“Acrylkurs Duo Abstrakt”

27 November 2021

Samstag: 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Portrait Acryl - Kunstkurse

Acrylkurs Portrait intensiv

“Acryl Portrait intensiv”

10. + 11. Dezember 2021

Freitag: 9:00 – 16:30

Samstag: 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 170 Euro pro Person

Handlettern Specials 1

“Handlettern Specials 1”

5. Mai 2021

Mittwoch: 17:00 – 20:00

Kursleitung: Susanne Raich

Kosten: 69 Euro pro Person