Acrylkurs Portrait

“Acrylkurs Portrait”

2. Juli 2021

Freitag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Collage

“Acrylkurs Collage”

3. Juli 2021

Samstag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Tiger schwarz - weiss

Acrylkurs Schwarz – Weiss

“Acrylkurs Schwarz – Weiss”

13. August 2021

Freitag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Animal Print

“Acrylkurs Animal Print”

14. August 2021

Samstag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylbild Horizont

Acrylkurs Horizonte

“Acrylkurs Horizonte und Struktur im Bild”

15.+16. Oktober 2021 (2 Tageskurs)

Samstag 9:00 – 16:30

Freitag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 170 Euro pro Person

Acrylkurs Blütenkelche

“Acrylkurs Blütenkelche”

29. Oktober 2021

Freitag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Akt

“Acrylkurs Akt”

30. Oktober 2021

Samstag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Portrait

“Acrylkurs Portrait”

13. November 2021

Samstag 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Akt

“Acrylkurs Akt”

12. November 2021

Freitag: 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person

Acrylkurs Collage

“Acrylkurs Collage”

26. November 2021

Freitag: 9:00 – 16:30

Kursleitung: Monika Hilger

Kosten: 100 Euro pro Person